Privacybeleid

Gebruik van persoonsgegevens
Door producten te bestellen of u in te schrijven voor onze nieuwsbrief of ons te benaderen via het contactformulier, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van uw bestelling of waarvan bij opgave duidelijk is dat u ze aan ons verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken deze gegevens voor de doelen die we noemen in deze privacyverklaring:

Telefoonnummer
Factuuradres
Postadres
E-mailadres
Betalingsgegevens
Geslacht
Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Als dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Privacyverklaring
Via Imkerij de Walhut worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij verwerken en beveiligen uw persoonsgegevens zorgvuldig. Bij de verwerking houden we ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

  • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden
  • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan om dit goed te lezen.

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten of diensten. Dit doen wij per e-mail, via de nieuwsbrief en/of via social media

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee we geïnteresseerden tips geven en informeren over onze producten en diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie
Klantgegevens worden door ons nooit gepubliceerd.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt. Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, en wij laten de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo is onze website beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt het internetverkeer versleuteld, waardoor internetverkeer niet onderschept en gelezen kan worden door mensen waarvoor deze informatie niet bedoeld is. 

Websites van derden
Ons privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan om het privacybeleid van deze websites te lezen voordat u deze websites gebruikt.

Wijzigingen in ons privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacybeleid.

Vragen over ons privacybeleid
Heeft u nog vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Of heeft u vragen over inzage en wijzigingen (of verwijdering van) uw persoonsgegevens? Neem dan gerust contact op, we helpen u graag.

Imkerij de Walhut
Grote Beerlaan 29
5632 DN Eindhoven
imkerijdewalhut@gmail.com
06-11837104